wbrakman.nl

Over Willem Brakman

Velter over Willem Brakman

In het Vlaamse tijdschrift 'De leeswolf' verscheen een geschreven portret van Willem Brakman door Johan Velter. (De leeswolf. Tijdschrift van het Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum, Antwerpen, september 2004)

Klik hier voor het essay

Nol Gregoor over Willem Brakman

In het Brakmannummer van het tijdschrift Bzzlletin (nr. 85, april 1981) schreef (de onlangs overleden) Nol Gregoor over de tijd die hij met Brakman in Den Haag doorbracht.

Klik hier voor de tekst

Feestrede van Tom van Deel

Lezing van Tom van Deel ter gelegenheid van de verjaardag van Brakman (13-06-2002)

Klik hier voor de tekst

Twee vaders en twee zonen: door Arjan Peters

Lezing van Arjan Peters gehouden voor de Brakmankring. De tekst is verschenen in: Arjan Peters, De ongeneeslijke lezer. Een werkboek", uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 2002, blz. 249-261.

Klik hier voor de tekst

Brakman als Merlijn

Klik hier voor de tekst

Tom van Deel: "Allemachtig wat een belastend verhaal is dat"

Vijfde Drienerwolde lezing, Stichting Literaire Manifestaties Enschede, 9 november 1996.

Ernst van Alphen: "De toekomst der herinnering"

De toekomst der herinnering verscheen voor het eerst in Schrijversprentenboek Willem Brakman. De Revisor 1992/3

xhtml 1.0 | contact | disclaimer | copyright