wbrakman.nl

Fotogeschiedenis

Foto: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Ter gelegenheid van een Geluidsplastiek, Volkspark, Enschede, 1995

Ter gelegenheid van een Geluidsplastiek, Volkspark, Enschede, 1995

Volkskrant, 11 juli, 1995

Volkskrant, 11 juli, 1995

Enschede

Van 1957 tot 1985 woonde Willem Brakman in Enschede waar hij werkzaam was als bedrijfsarts bij een tiental textielfabrieken. Een aantal van zijn romans is in de stad gesitueerd, maar meer omdat de locatie hem bekend was dan dat Enschede zelf het thema van de romans werd. Meermalen noemde Brakman Enschede 'het onlieflijke stadje E.' (Er verscheen in 1999 een bloemlezing uit zijn werk met die titel.) Brakmans bezwaar tegen Enschede was dat de stad geen historische ontwikkeling in haar bouwwerken kon laten zien omdat er veel karakteristieks afgebroken was en er veel uniforme bebouwing voor in de plaats was gekomen. Enig rumoer ontstond om de roman Kind in de buurt (1972) omdat plaatselijke kunstenaars zich in Brakmans kritisch beeld van het kunstenaarschap meenden te herkennen. Tot de meest bekende 'Enschedese romans' behoren Come back, De oorveeg en Het doodgezegde park. Meermalen werd Brakman door stadsbestuur en stadgenoten geerd, onder andere bij een kunstmanifestatie in het Volkspark waarbij een installatie werd gebouwd waaruit teksten van Brakman opklonken na een druk op de knop. Op de bovenstaande foto wordt de installatie in 'het doodgezegde park' door Brakman officieel in gebruik gesteld. Korte tijd later werd de apparatuur vernield zoals het krantenbericht laat zien.

Volgend

xhtml 1.0 | contact | disclaimer | copyright