wbrakman.nl

Fotogeschiedenis

Foto: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

herhalings-oefening

Brakman op herhalingsoefening, rond 1959.

Van dichtbij bleek het kanon, behalve bedekt met bladderig aluminium, vele roestvlekjes te bezitten, gelijkmatig verdeeld als bij een bijzondere huidziekte. Het stond op een rond ijzeren voetstuk dat met bouten aan een betonnen fundamentje was bevestigd. De loop wees steil omhoog en Carp kon sterk vooroverbukkend en met gedraaide nek weer omhoog kijkend door de loop heen een stukje van de hemel zien. Een niet langer bedreigd stukje grijs, waarin met enige inspanning wat wolken waren te zien. Maar Carp spande zich niet in, hij wist opeens met grote zekerheid, maar helaas te laat, dat hij die op dat uur en wel op die plaats gebukt en met gedraaide nek door de loop van een aldaar opgesteld kanon zou gluren, zou worden aangesproken, en turend in de schemer van de door de hemel afgesloten loop, hoorde hij voetstappen naderen en voelde de warmte van de menselijke aanwezigheid over zijn achterste strijken.
Willem Brakman, Herfstmaneuver, of de veldoefening van een soldaat in de herfst, uit: Water als water, 1965.

Van 1952 tot 1953 vervulde Willem Brakman zijn dienstplicht als militair arts in Amersfoort en in Ede. Hij had een hartgrondige hekel aan het militaire leven, maar was niet ongevoelig voor de uitstraling van het officiersuniform. Hij droeg het als trouwkostuum en zijn familie had voor een jasje met strepen meer waardering dan voor de witte jas van de arts. De jaarlijkse herhalingsoefening toonde Brakmans onwil om zich in te leven in de fictie van de militaire oefening tegen een denkbeeldige vijand. Dokter Brakman parkeerde zijn jeep in de bosjes en ging zitten lezen of bestudeerde bij de artilleriewaarnemers het inslaan van het granaatvuur. Als militair arts maakte hij gebruik van zijn positie om disciplinair gestrafte soldaten in bescherming te nemen. Zijn positie als arts leende zich daar ook voor: de militair arts had ambtelijk de onaantastbare functie van officier, maar hoorde naar mentaliteit niet bij het officierscorps. Het verhaal Herfstmaneuver uit de verhalenbundel Water als water, dat zich afspeelt zich af in een officierscasino op de Veluwe laat dat allemaal zien.

Volgend

xhtml 1.0 | contact | disclaimer | copyright