wbrakman.nl

Fotogeschiedenis

Foto: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Nol Gregoor Nol Gregoor en Willem Brakman begin jaren 60

Vriendschap met Nol Gregoor

Toen Willem Brakman en Nol Gregoor elkaar in de zomer van 1944 ontmoetten verschilden ze 10 jaar. Brakman zwierf op dat moment van de ene kantoorbaan naar de andere. Gregoor was ambtenaar aan een ministerie, kenner van de literatuur en de beeldende kunst. Hij schreef gedichten, was welbespraakt en introduceerde Brakman in zijn vriendenkring van dichters en schilders. De ontmoeting met Gregoor was bepalend voor de ontwikkeling die Brakman zou doormaken. Beiden noemden hun vriendschap echter een vechtvriendschap, vooral toen Brakman zijn leermeester ontgroeide en de schrijver werd die Gregoor zelf had willen worden. In zijn romans laat Brakman Gregoor optreden in de vele gedaantes die met hun vriendschap samenhangen. Het belangrijkste boek dat hij over Gregoor schreef is De graaf van Den Haag, daarin is hun omgang een verraderlijk spel van rolwisselingen tussen vriend en vijand. Nol Gregoor werd bekend als interviewer van o.a. Brakman, Vestdijk, Mulisch en Bordewijk, ook maakte hij naam met een biografische studie van Vestdijks Harlinger jaren (Simon Vestdijk en Lahringen, Amsterdam 1958), over Brakman schreef hij het korte verhaal De heer Hop herinnert zich (Nijmegen 1987). Nol Gregoor overleed in mei 2000.

Volgend

xhtml 1.0 | contact | disclaimer | copyright