wbrakman.nl

Bric ŕ Brac

Een archief van eerdere berichten. Beschikbare jaren: 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001.

Dit is 2012

Een winterreis

Op 'Bunt blogt' staat een verslag van 'Pierre H. Dubois over Brakman in 1961.'

"In 1961 -de exacte datum kan ik niet achterhalen- recenseerde Pierre H. Dubois de debuutroman van Willem Brakman, Een winterreis. Dubois herkende het talent van Brakman en hij prees het boek dan ook, hoewel hij het niet zomaar een goed boek vond.

Dubois schrijft in de eerste alinea van zijn recensie dat Brakman een persoonlijke stijl heeft, 'die op sommige plaatsen enigszins door Vestdijk beďnvloed lijkt'. Verder noemt hij: 'een laconieke droge humor, een zakelijke, bizar aandoende wijze van observeren en een pikante manier van objectiveren van de eigen gevoelens.'

Na wat over de inhoud verteld te hebben, constateert hij dat er niet zoveel verhaal bij te pas komt. 'Het is een mijmerend geschreven boek, meer een verslag van een onderzoek dan een roman'..."

Klik HIER om verder te lezen.

Het binnenste buiten: werk en leven van Willem Brakman

omslag

Op 8 mei 2008 stierf Willem Brakman, 85 jaar oud en auteur van een indrukwekkend oeuvre. Hij publiceerde meer dan veertig romans, zes verhalenbundels en drie verzamelingen essays. Hij werd bekroond met de P.C. Hooftprijs 1981 en gold als een van de meest vernieuwende en virtuoze auteurs van zijn generatie. Veel over zijn werk moet nog gezegd worden. Het binnenste buiten (red., Bernaerts Lars, Vervaeck Bart) werpt een nieuw licht op het werk en het leven van Willem Brakman.

Klik HIER voor bestelinformatie.
Inhoud:

Schaden doet het allicht ergens. Willem Brakman voor beginners
Lars Bernaerts & Bart Vervaeck

GEDAANTES VAN BRAKMAN
De leerling gist. Willem Brakmans eerste schrijversjaren
Gerrit Jan Kleinrensink
Haagse jongens. Over Brakman en Den Haag
Marcel Verreck
‘Ik laat nog één keer zien hoe mooi literatuur kan zijn’. Een interview met Willem Brakman
Marcel Verreck
Horen, zien en schrijven in Brakmans Pop op de bank
Johanna de Coux

BRAKMAN OP PAPIER
De vroege Brakman: Water als water (1965)
Het keerpunt: Het zwart uit de mond van Madame Bovary (1974)
De late Brakman: Staren in het duister

DE WERELD VAN BRAKMAN
Brakman tussen huis en labyrint. Een symbolische lezing van De gifmenger
Meriel Benjamins
Van paus tot porno. De ‘handelingen’ van Moenen in Moenens luchtige sprongen
Dirk Coigneau
Ondermijnende reverences. Parodistische strategieën in het werk van Willem Brakman
Jaap Goedegebuure
Groen lachen: de giftige humor van Brakman
Bart Vervaeck
Literatuur als negatieve taaldaad. Brakmans verbeeldige taalhandelingen
Lars Bernaerts
Brakman gaat naar school. Over literatuur en cultuurkritiek in Het groen van Delvaux
Sven Vitse

FINALE
Ten geleide
Jan Kuijper
Staren in het duister
Willem Brakman

Hella Haasse, Bomans, en Willem Brakman, vervolg

omslag

Op de vraag waarom schaakt U eigenlijk, gaf Brakman in 2005 het volgende antwoord, (3 jan. 2005)", :

"Als schaker moet ik u teleurstellen. Ik was ongeveer 1 jaar lid van een schaakclub, maar kende alleen maar ‘openingen’. Dat ging natuurlijk niet altijd op maar vaak had ik een ijzeren stelling. Daar schudde ik dan de kant van mijn tegenstander en vertrok. Waarom? Om de sfeer, het dubben. Opstaan en heen en weer lopen en andere spelers zwijgend gade te slaan alsof er dreiging in de lucht hing, etc. Er is zelfs een duidelijk bewegingspatroon, een soort vingerballet, waarmee stukken worden verschoven, omgelegd, opgetild etc. Voeg hier Bomans aan toe en zijn huis in Bloemendaal en we zijn er. Ik heb het niet lang gedaan maar het was toch een ervaring en daar moet een schrijver het toch van hebben.
Bomans heb ik om zijn rethorisch genie altijd zeer bewonderd. Ik heb hem maar een keer gesproken, of eigenlijk dat niet eens. Ik had mijn debuut achter mij, een bekroonde toestand en werd tot mijn grote genoegen uitgenodigd voor de boekenmarkt in Amsterdam in de Bijenkorf. Na afloop en na het diner schoof ik aan een lange tafel, waar Bomans en Hella Haasse zaten. Ik de literator schoof daar aan, waarop een kribbig ‘zeg als jij nou eens ergens anders ging zitten’ volgde. Hella Haase was nog jong, slank en mooi en Bomans was Bomans. Ik was diep gekwetst en eigenlijk roept hij het nog steeds. Met de hartelijke groeten"

Dit is een aanvulling op een eerder bericht over Brakman en Bomans, uit 2004. Klik HIER om verder te lezen.

Willem Brakman: Oorsprong en doel der geschiedenis

Op de website DBNL wordt De Revisor gedigitaliseerd en dezer dagen kwamen ze toe aan jaargang 6 (1979), waarin een verhaal van Willem Brakman

"Het was een lastige patiënt die werd opgenomen, een enkele blik was al voldoende om dat vast te stellen. Hij was fors gebouwd, overvoed zelfs, porseleinbleek, bezat een eigenwijs professoraal baardje en zijn donkere oogjes schoten scherp en nerveus heen en weer. Al spoedig ontstonden de hierbij passende moeilijkheden. Zo hinderde het hem bij voorbeeld bovenmate de hele dag steeds weer een andere dokter aan zijn ziekbed te zien verschijnen. Het was echter steeds dezelfde dokter werd hem verteld, het was alleen niet dezelfde dag, echter weer wel op hetzelfde uur. Hij dacht er mokkend over na. Het kwam door de steeds wisselende uitdrukking op dat doktershoofd besloot hij, dan eens blij en hoopvol stralend, dan weer uitgerekt en uitgezakt in sombere zorg, dat maakte een mens ook in de war, en dan waren er natuurlijk de storende geluiden in de gang die hem steeds uit zijn dommel haalden. Nee, zijn hoofd was best in orde, alleen de verpleging deugde niet..."

Klik HIER om verder te lezen.
Het verhaal werd opgenomen in Vijf manieren om een oude dame te wekken:
omslag
achterkant

Brieven van Willem Brakman te koop

Antiquariaat Fokas Holthuis biedt brieven van Brakman uit begin 60-er jaren te koop aan:

"Drie handgeschreven brieven aan de redactiesecretaris van De Gids. 1. 25,3 x 20,9 cm. Recto en verso. Gesigneerd 'WBrakman' en gedateerd '24-10-60'. 34 regels tekst. Met originele envelop. 2. 25,3 x 20,9 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'WBrakman' en gedateerd '2/11.60'. 6 regels tekst. Met originele envelop. 3. 25,3 x 20,9 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'WBrakman' en gedateerd '4/1 61'. 6 regels tekst."

Klik HIER voor meer informatie (scroll naar nr 12).

Willem Brakman in Rome

In Juni 1995 bezocht Willem Brakman Rome en de St Pieter

Wim Noordhoek - die eveneens de St Pieter had bezocht - schreef Brakman over zijn bezoek:
"...Het 'Godgeklaagde feest' lag weer op tafel. En voerde me terug naar de schok die ik kreeg toen ik in 1976 de Sint Pieter binnen­ging. Daar, rechts in een zijkapel, zag ik, erg wit en in formaat bescheiden -veel passender dan die reuzenkerk eromheen- de pietŕ van Michelangelo. Een beeld dat iets openbaarde, maar wat? ..."
Het antwoord van Willem Brakman:
"...Ik was ook in de Sint-Pieter en het verrassende was van mijn bezoek dat ik niet veel zag, ook de Pietŕ zag ik niet. Je weet ik ben een tegelkijker, een pilaarbetaster, een nonnetjesbekijker, een lichtbestudeerder, een geluidsanalist, een reuk - en geurspecialist. Ik zit ook graag en kijk dan naar mijn schoenen of ik ruik besmuikt aan mijn koude pijp. Wel steek ik een kaarsje aan en mompel enkele zinnen die de mensheid niet en nooit zullen bereiken, maar de eeuwigheid zachtjes doen ronken. Dat zijn kennismomenten. Zij zien wat wordt overgeslagen, maar alleen in onwillekeurige zin. Versteend tot principe voert het tot niets."

Rome

Foto: Willem Brakman in Rome bij de St.Pieter, 1995

Melancholie

Willem Brakman nam regelmatig een gedicht op in zijn romans. Melancholie is daar een voorbeeld van. Daaronder Willem Brakman over deze gedichten.

Melancholie
Melancholie lag over de stad,
nauwelijks zichtbaar stof,
drong door kieren der vensters,
in mijn kamer.
De moeheid had mij de oorlog verklaard,
over de grenzen rukte slaperigheid op,
schrikwekkend woedde in het land de rust,
spoedig zouden de witte vlaggen slap,
uit de vensters hangen onder het,
aanstormen der stilte,
wat verspreide gedachten hielden nog stelling.

voorwaard

Uit: Willem Brakman, Troostbrieven, Flanor, 2002.

C. W. van der Hoog-prijs, 1962


Uit: Utrechts Nieuwsblad

In juli 1962 kreeg Brakman de C. W. van der Hoog-prijs. Op de televisie werd hij erover ondervraagd door Nol Gregoor. De tv-verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad tekende de volgende dag (28 juni 1962) bovenstaande uitspraak van Brakman op.

lawaai

Ingezonden brief Tubantia, 1991

Uit: Dagblad Tubantia,8 juni 1991, ingezonden brief.

Willem Brakman woonde in Boekelo onder de aanvliegroute van vliegveld Twente en ergerde zich regelmatig aan het lawaai van startende en landende straaljagers.

Woonhuis Willem Brakman wellicht afgebroken

Woonhuis

Woonhuis Willem Brakman, situatie juli 2012. De werkkamer van Willem Brakman was links van de voordeur (witte gordijnen)

Woonhuis

Plattegrond van de synagoge van Enschede. Het grijze linkergedeelte was van 1971 tot 1986 het woonhuis van Willem Brakman.

In de roman Come-Back voorspelde hij al het verval van het gebouw. Nu wordt het werkelijk met sluiting bedreigd omdat men de jaarlijkse huur van 48.000 euro niet meer kan opbrengen.

Klik Hier. Willem Brakman leest voor uit Comeback (TV opname, MP4 bestand, dit kan afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding enige tijd duren)

Voltreffer

Titel essay van de essaybundel 'Voltreffer'

Willem Brakman

"Met het voetballen, de voetballer, en de voetbal heb ik een merkwaardige binding, die zo haar eigen ontwikkeling heeft gehad of zo men wil haar geschiedenis. Als ik terugga in gedachten naar de eerste ontmoeting met alle drie, dan was het zo omstreeks mijn tiende levensjaar dat ik ter hoogte van de school aan het eind van de Tholensestraat in Scheveningen een bal hard tegen het hoofd kreeg. Dat was niets minder dan een catastrofe, want toen al was ik een begaafd introvert en kon er net als Chopin niet tegen als door een zucht een herfstblad over het plaveisel kraste."

Klik HIER om verder te lezen.
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

De schrijver en de lezer

Op verzoek van de Stedelijke Bibliotheek van Harelbeke, 1997 (Belgie)

Willem Brakman

"Schrijver en lezer, spreker en luisteraar zijn zozeer op elkaar afgestemd dat ze elkaar bepalen, en er een situatie kan ontstaan waar ook de schrijver geen weet van had. Het is dit element van de vertellende luisteraar waar ik op doel als ik zeg dat mijn taal in zijn beste momenten vonkt naar poëzie!

De hoogachting voor de lezer kweekt ook ergernissen die ontstaan bij een genoteerde botheid, onaanspreekbaarheid of afwijzing. Zij kwetsen in mij het beeld van de onvoorwaardelijk zo noodzakelijke ideale lezer en brengen daarmee schade toe aan het schrijven. Daarom zal mijn stem, niet uit ijdelheid, maar om zuiver creatieve redenen en pleitend in eigen zaak onder de bezadigden een jubelende zijn, tussen de schrillen een sonoor klinkende, zal hij tegen kwaadaardige vooizen afsteken door een bijzondere goedwillendheid en onder fletsen opvallen door zijn vervoerde woordkeus. Alles om een gelaat te laten glanzen van inzicht en begrip!"

Jong gedaan: Kinderwerk en beginnerswerk van 28 auteurs

"Aan het begin van ieder schrijverschap ligt een pril probeersel. ...waarin soms grappigerwijze al iets van de grote auteur die op komst is wordt aangekondigd. Niet alles wordt bewaard. Veel wordt weggegooid of gaat verloren door slordigheid of overmacht. Maar in allerlei laden ligt toch nog van alles... "

foto Willem Brakman, +/- 19 jaar

Handschrift, Willem Brakman
Uit: Jong gedaan: Kinderwerk en beginnerswerk van 28 auteurs, singel 262, Querido, 1968

Willem Brakman over Isaac Israels (2): Rivalen

"In het Rijksmuseum Twenthe hangt vlak bij de ingang een schilderij van Isaac Israëls, een schilder die ik onvermoeid en van harte bewonder. Al vanaf de eerste keer trof mij dit schilderij om meer dan het meesterschap, zonder echter precies te weten waarom. Het betrof hier 't portret van een jonge vrouw, een mooie vrouw die zich intens kritisch bekeek in een voor de bezoeker onzichtbare spiegel. Het is dan ook geen portret in de gebruikelijke zin maar het portret van een stand, een houding. De kamer is licht schemerig, een deur echter staat op een kier zodat de schilder een vlek oranje licht kon plaatsen dat het typische licht is van een hal waar spoedig de feestgangers zullen verschijnen. Het is een fascinerend schilderij, haast op ware grootte en waarvoor ik zo vaak heb staan kijken dat ik zonder enige humor vond dat ik het had verdiend om tegen deze vrouw te zeggen: "Knik toch eens"..."

Klik hier om verder te lezen.
Rivalen is opgenomen in Voltreffer
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Willem Brakman over Isaac Israels (1)

isaac israels

Willem Brakman over Isaac Israels
Uit: Willem Brakman's route door het Rijksmuseum Twenthe
Klik : HIER voor meer informatie over Brakmans route.
Klik : HIER voor meer informatie over Isaac Israels.

bibliofiele boeken van Willem Brakman (2)

gelukzaligen
Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Willem Brakman verscheen een luxe editie van De Gelukzaligen, 1997, gebonden, in cassette, met leeslint. In het omslag is 'WB 75 jaar'gestempeld.

40 jaar schrijverschap

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Willem Brakman verscheen een cassette (boven), met op het omslag alle titels tot dan (Willem Brakman 80 jaar, 40 jaar schrijver, 49 boeken)
40 jaar schrijverschap

en binnenin de cassette, symbolisch het 50ste boek van Willem Brakman (hieronder opengeslagen).
40 jaar schrijverschap


Klik : HIER voor meer informatie over bibliofiele uitgaven van Willem Brakman.

De weg naar huis

Uit: De weg naar huis

Willem Brakman

Het titel verhaal uit De weg naar huis is door de De Bibliotheek der Nederlandse Letteren gedigitaliseerd:

"De middagen hadden voor hem iets droevigs, wat misschien samenhing met de gewoonte thuis om tussen de middag warm te eten, waarna hij altijd slaap kreeg. Al tijdens het eten voelde hij het bloed in zijn benen zakken, werden zijn handen dik en miste hij hele stukken van hetgeen aan tafel werd gesproken. Wanneer het warm was, en de ramen stonden open, was het alsof de slaap van uit de straat opsteeg; loom luisterde hij naar de geluiden buiten die steeds trager en ijler klonken, roepen, het schuiven van een raam, voetstappen. Het was alsof de wereld buiten zachter en grijzer werd en de bewegingen traag en stil als in een aquarium. Zo een met een lampje, zoals bij buurman Paap, waar hij, als de visite 's avonds rustig voortkabbelde, stil en onopgemerkt naast zat in het veilige besef dat de visite nog uren zou duren, zijn vader nog maar bij Costa de Milona, de mijnwerker met de mooie stem, de dienstverhalen nog in het verschiet en de tot het laatst bewaarde hoofdschotel, de ernstige oorontsteking waarmee hij had moeten dienst doen. Veilige vertrouwde verhalen, die als een dam stonden tussen dat doezelen en het gehate moment van opbreken. Hij beschermde deze stemming zoveel mogelijk, gaf correct en snel antwoord, maar zijn stem klonk monotoon en mechanisch, zodat zijn moeder hem vaak bevreemd aanzag..."
Klik hier om verder te lezen.

bibliofiele boeken van Willem Brakman (1)

Moord

Op de website SFCDT worden de verschillende bibliofiele uitgaven van Willem Brakman besproken; hier nr 19:
"Wit gepleisterd en met rieten dak" van Willem Brakman verscheen in 2002 bij Mikado Pers. Het colofon vermeldt 88 exemplaren, toch zijn er twee edities. 20 werden gebonden in halfperkament, 68 in papierenband. Gezet uit de Dante in een groot font, driekleurendruk en een glad Zerkall-Büttenpapier. Samengevat: alweer bewijst Frans den Breejen met zijn pers tot de top te behoren..."
Klik : HIER om verder te lezen en voor meer informatie over bibliofiele uitgaven van Willem Brakman.

Zwijgen voor de taal uit

NRC
uit:NRC, 15 juni 2012

Arnold Heumakers bespreekt in de NRC van 15 juni 2012 het proefschrift van Niels Cornelissen over Armando, Brakman, en Mutsaerts:
"... het gaat bij hen om 'iets wat daaroverheen reikt [betekenis van taal] maar zich niet direct laat vatten..."
Klik : HIER om verder te lezen en voor meer informatie over het proefschrift van Cornelissen.

Boeken met Wim Brands: Willem Brakman

Wim Brands
uit:VPRO-gids, nr. 21van 26 mei t/m 1 juni 2012
Klik : HIER om Wim Noordhoek te lezen.

Wim Noordhoek over Staren in het duister

"Wanneer een schrijver sterft rest ons zijn handschrift. Zoon Steven stuurde me de eerste twee pagina's van 'Staren in het duister', het laatste - onuitgegeven - boek van Willem Brakman (1922-2008). Wat staat er? Hoe staat het er? Ik kreeg 176 brieven van Willem en leerde zijn dokterspootje ontcijferen...
Klik : HIER om verder te lezen.

Willem Brakman over De poppenkast

Het Poppenmuseum herdrukte De pop ontpopt, maar nu als placemat (oorspronkelijk beperkte oplage, poppenmuseum) Willem Brakman, De Pop ontpopt
Klik : HIER voor meer informatie om de placemat op ware grote te bestellen.

Onvoltooide laatste roman: Staren in het duister

Willem Brakman, Staren in het duister

Binnenkort verschijnt een bundel met beschouwingen over Willem Brakman onder redactie van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck, 'Het binnenste buiten: werk en leven van Willem Brakman, SEL-reeks 4, najaar 2012' (Klik : HIER voor de uitgeverij; verdere informatie volgt).
Hierin is een fragment opgenomen van de laatste (onvoltooide) roman van Willem Brakman.
Wim Noordhoek las het:
" Willem Brakman heeft de wereld altijd herschapen naar zijn even­beeld. In het gezicht van de dood, schiep hij zijn hiernamaals. De wereld als wil en voorstelling, in een kijkdoos. Wat hier gebeurt is niet af. Zoals Kafka's Amerika niet af is omdat het continent met elke stap van Karl Rossmann groter wordt..."

Klik : HIER om verder te lezen.

Willem Brakman over de oorlog: Een zonnig toneelstuk

"Opeens gebeurde het onwaarschijnlijke dat 's ochtends rond een uur of vier, 10 mei 1940, een danig geknal boven ons huis losbarstte. Wij wisten bij god niet wat dat was, dat geluid hadden we nog nooit gehoord. Mijn broer en ik sprongen uit bed en renden naar het raam. En verdomd, of de duivel er mee speelde, daar scheerde vlak over de straat een Duits vliegtuig en erachter één van de twee of drie Fokkers die Nederland bezat. Toen realiseerden wij het ons tegelijk en we riepen: 'Oorlog' en wisten niet hoe we het bij elkaar gerend moesten krijgen. Alsof we de honderdduizend hadden gewonnen ..."

Klik HIER om verder te lezen.

Manuscript van Willem Brakman teruggevonden

Het is een eenvoudig schoolschrift met daarin de tekst van een aantal verhalen uit de bundel 'Water als water'. (1965) In 1967 schonk Brakman het schrift aan een student die een scriptie over zijn werk schreef. Hij gaf het bijna 50 jaar later weer terug aan de familie Brakman.
Bij de tekst van het verhaal 'Een dagje uit met de gepensioneerden' tekende Brakman de autobus waarmee het gezelschap op pad ging. Het tafereel herinnert aan het begin van de roman 'Inferno' waarin de hoofdpersoon met een autobus een bezoek aan de hel brengt:
"Bij de slagboom van de portier stond de bus, rood, op chromen wielen, bovenaards glanzend en met een oranje zonnescherm boven de voorruit."

Water als water Water als water

Klik : HIER voor Wim Noordhoek over het manuscript.

Willem Brakman, Voltreffer (12)

Leeswolf
Uit: De Leeswolf, 2012, 2, p. 77
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer
Via,bijvoorbeeld, www.Bol.com, is een deel van het werk wel degelijk verkrijgbaar.

Brug, Willem Brakman

Spoorbrug Zutphen
De brug, Willem Brakman
Uit: Het juiste spoor, Ons Erfdeel; (red.)Van Istendael, Quint, Devoldere, Offermans, 2012.
Klik : HIER voor informatie over Het juiste Spoor

Jan Mulder over Willem Brakman en Voltreffer (11)

In het programma 'Kunstkwartier', 15 maart 2012, wordt Voltreffer besproken, met o.a. Jan Mulder en Paul Abels
Klik: HIER om de uitzending te beluisteren (programma begint op 07.20 min.). jan mulder
Tekening van Jan Mulder bij Voltreffer
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Over de vriendschap met Willem Brakman: Nol Gregoor

In 1944, het jaar waarin ik Wim Brakman voor het eerst ontmoette, scheelden wij tien vooroorlogse jaren. Zo moet je dat wel zeggen. Want in die eindeloos lijkende bezettingstijd betekende het nog heel wat meer dan tien jaar leeftijdsverschil. Het betekende o.a. dat voor mij de jaren tussen mijn 17e en 27e - de leeftijd die ik had toen Nederland werd bezet - nog jaren konden zijn waarin ik mijn ambities, gericht op beeldende kunst en literatuur, de volle kans kon geven. In een goed gevulde boekenkast stonden vrijwel compleet de schrijvers van mijn voorkeur: Gorter, A. Roland Holst, J.C. Bloem, Nijhoff, Du Perron, Ter Braak, Vestdijk. Er waren vriendschappen met niet minder ambitieuze jonge schrijvers, schilders en grafici, die elkaars gezelschap zochten in een tijd met zo weinig expansiemogelijkheden buiten eigen kring en woonplaats.

Klik hier om verder te lezen.
Klik : HIER om Nol Gregoor te horen, in gesprek met Harry Mulisch.

Late vereffening


Piet Calis

“Literaire vriendschappen en andere misverstanden” is de titel van de letterkundige mémoires van de Neerlandicus Piet Calis. Het personenregister van het fraai uitgevoerde boek bevat de namen van ruim 500 schrijvers, maar zoveel heeft Calis er in levende lijve niet ontmoet. Wel Willem Brakman die hij in de herfst van 1965 in Enschede opzocht. Nieuws heeft Calis over Brakman weinig te melden, maar hij schetst een informatief portret van zijn schrijverschap. En Calis had ook wel wat te vereffenen. In 1996 was hij de hoofdverantwoordelijke voor het verwijderen van Brakman uit de vaste opstelling van het Letterkundig Museum. Toen had hij al spijt van een besluit dat hij niet terug kon draaien en het strekt hem tot eer dat hij daar nu publiekelijk uiting aan geeft.
Piet Calis, “Literaire vriendschappen en andere misverstanden”, uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam 2012.


Klik : HIER voor informatie over Literaire vriendschappen

Voltreffer (11): Essays van een beroepsherinneraar


Willem Brakman overleed een paar jaar geleden. Hij liet een vrij omvangrijk oeuvre na, dat door veel lezers vrij tot zeer ontoegankelijk wordt gevonden. Redenen daarvoor zijn er legio. Zo was hij niet vies van schaamteloos intellectuele koketterie, spelen zijn romans zich vaak af in een claustrofobisch autobiografisch universum aan het strand (inclusief in verschillende boeken terugkerende personages) en is dat alles bovendien overgoten met een ijzingwekkende saus überironie...

uit: Tzum, 22 februari, 2012
Klik : HIER om verder te lezen
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Willem Nijholt over Willem Brakman

Willem Nijholt
willem nijholt
Uit: Met bonzend hart; Willem Nijholt, 2011.
Klik : HIER voor een interview met Willem Nijholt over zijn boek

Literatuur als open uitwerkingen van filosofische vragen

omslag
Interview Niels Cornelissen: Trouw, 10 februari, 2012

Nederlandse schrijvers als Armando, Willem Brakman en Charlotte Mutsaers hebben een hoog filosofisch gehalte. Toch worden ze zelden vanuit filosofisch perspectief gelezen. Neerlandicus en filosoof Niels Cornelissen probeert de kloof tussen twee werelden te overbruggen. Filosofie is vanouds een zusje van de literatuur. Niels Cornelissen (1978), neerlandicus en filosoof, combineerde beide vakgebieden in een proefschrift waarop hij vorige week promoveerde. Geen vreemde keuze. De invloed van de filosofie in de literatuurwetenschap is altijd groot geweest, en ook binnen de Neerlandistiek groeit zij. Want kan je schrijvers die volop verwijzen naar postmoderne filosofische theorieën ooit begrijpen, als je die filosofen buiten beschouwing laat?

Klik : HIER om verder te lezen
Klik : HIER voor informatie over het boek van Niels Cornelissen

Voltreffer (10): 'Vlaggeschepen...'

Voltreffer
uit: Trouw, 12 januari, 2012
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Votreffer (9): 'Brakman zet taal naar zijn hand'

Voltreffer
Voltreffer
Uit: respectievelijk, Leeuwarder Krant, 13/1/2012), Dagblad vh Noorden, 29/12/2011
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Votreffer (8): Arjan Peters, 'Meester Oortmesse leest Fulco'

Voltreffer
uit: Volkskrant, 14 januari, 2012
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Votreffer (7): Janet Luis, 'Wanneer het leven beter had opgelet'

Voltreffer
Uit: NRC, 6 januari 2012
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Votreffer (6): Arie Storm, 'Waar geen taal is, is duisternis'

Voltreffer
Voltreffer
Uit: Het Parool, 22 december 2011
Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Voltreffer (5): verslag aanbieding eerste exemplaar 'Voltreffer'

Voltreffer
Uit: Tubantia, 22 december 2011

Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Voltreffer (4), Arie Storm: 'Brakman zet zelfs de grote Shakespeare naar zijn hand!'

'Willem Brakman is al jaren een held van mij. (...) Hij heeft de naam een moeilijk schrijver te zijn maar dat is hij is niet echt. Nu zijn postuum zijn essays verschenen in Voltreffer, een mooi uitgegeven boekje. De jeugdherinneringen zijn het allerbeste. Hij komt uit Den Haag, net als ik, en kan heerlijk vertellen over de schoolmeesters die hij had en de boeken die hij las. Hij maakt het veel mooier dan het was. Hij schrijft in Voltreffer ook erg mooi over zijn favoriete schrijvers Nabokov en Kafka. Ik heb erg gelachen om wat Brakman zegt over zijn redacteur Jan Kuijper:

'Centraal plaats ik (...) de redacteur Jan Kuijper, een genadeloze corrector. Ik lever een kraakhelder manuscript in en ik krijg het grauw als cement weer te zien. Gezamenlijk vechten wij dat uit maar hij is zeer onbuigzaam. Het spijt me dat ik geen opnames heb waarop ik hem geduldig uitleg dat mijn geciteerde uitspraken, bijvoorbeeld van Shakespeare of Eliot, beter zijn dan de oorspronkelijke teksten.'
[Voltreffer, p. 208]


Klik : HIER om Arie Storm te beluisteren

Klik : HIER voor informatie over Voltreffer

Voltreffer (3): Wim Noordhoek

Voltreffer
Wim Noordhoek introduceert 'Voltreffer', 18 december 2011

Vanmiddag lag daar in Concordia in Enschede Willem Brakmans 'Voltreffer'. Nagelaten werk met foto’s, prenten en bijschriften van oa. Jan Mulder, Winnie Sorgdrager, Helga Ruebsamen.
'Zeeland bestaat niet' is hem op en top. Zijn familie kwam er vandaan, zijn jeugdvakanties lagen er. Dit speelt In de Donzevisserstraat in Terneuzen: 'Daar zat ik dan op mijn knieën op de grond, zacht wiegend door de klop der slagaderen in de knieholten, in een te stil kamertje en bestudeerde de platen van Gustave Doré.'
Klik hier om verder te lezen.
Klik ook hier voor bestel informatie: Boekhandel

Voltreffer (2): Wim Noordhoek

Voltreffer

"Op 18 december as. wordt in Enschede een boek met nagelaten teksten van Willem Brakman gedoopt: 'Voltreffer'. En ik ben een van degenen die iets zal zeggen. Omdat Brakman nog steeds voor moeilijk doorgaat moet het over 'de humor in het werk van' gaan
Willem en ik hadden veel schik, dat is zo. Maar humor? Wat een raar begrip is dat toch. Iets als slagroom, die je over de werkelijkheid heen spuit om hem verdraaglijk te maken...."

Klik HIER om verder te lezen
En Klik HIER voor de uitnodiging voor de presentatie van Voltreffer; belangstellenden zijn van harte welkom

Willem Brakman: Voltreffer (1)


Voltreffer

Op 18 december presenteert afdh Uitgevers in samenwerking met Boekhandel Broekhuis en Theater Concordia: Voltreffer, 25 essays van Willem Brakman. Het is samengesteld door Steven Brakman en Jan Kuijper.
Aan de bundel werd een speciale bijdrage geleverd door o.a Ary Langbroek, Wim Noordhoek, Albert Megens, Jan Mulder, Helga Ruebsamen, Paul Silder, Winnie Sorgdrager, Bart Vervaeck en Gerben Wynia.
U bent van harte welkom bij de ‘lancering’ van Voltreffer. Het belooft een geanimeerde middag met woord, beeld en muziek te worden.

Klik HIER voor de uitnodiging; belangstellenden zijn van harte welkom

xhtml 1.0 | contact | disclaimer | copyright