wbrakman.nl

Deze internetpagina's zijn gewijd aan de schrijver Willem Brakman. De pagina's zijn bedoeld als introductie op het schrijverschap én om relatief lastig verkrijgbaar materiaal toegankelijk te maken. Er is een bibliografie, diverse fragmenten uit het werk, schetsen en schilderijen van zijn hand, alsmede een geluidsfragment.

Gebruik het menu hiernaast om de verschillende onderdelen te zien en voor verdere informatie over De Brakmankring en de site.

NIEUW, exclusief voor WBrakman.nl:

Voorpagina: Archief

Klik hier om het archief te bekijken.

Biografie Willem BrakmanWillem Brakman ter gelegenheid van zijn verjaardag; 13 juni


uitnodiging ter gelegenheid 80ste verjaardag
De uitnodiging, zoals die aan genodigden is verstuurd ter gelegenheid van de 80ste verjaardag.van Willem Brakman (2002)

Klik hier voor de tekst van het dankwoord dat Willem Brakman uitsprak

Over Bahlsen cakes en madeleinesErnst van Alphen: " De meningen lopen uiteen over de vraag hoe werkelijkheid en literatuur, of kunst en leven zich tot elkaar verhouden. Zowel kunstenaar als publiek laten zich steeds weer zeer uiteenlopend uit over deze onderscheidingen. Nu eens is het leven norm voor de kunst, moet kunst de direkte persoonlijke, ongereflecteerde ervaring vertegenwoordigen. Kunst zou op die manier het meest ‘in het leven staan’. Dan weer is kunst norm voor het leven. Spontaniteit, direkte expressie enzovoort, worden dan bestreden door reflectie, beheersing en traditie. Een geslaagd leven heeft volgens die visie de kwaliteiten van een kunstwerk; dat wil zeggen, het is gevormd, gestructureerd; het is gestyleerde en bedwongen chaos. (uit: "Spektator. Jaargang 15)


Klik HIER, om verder te lezen

Onthulling Trapmonument Willem Brakman (met Paul Abels, Arjan Peters)Film impressie van onthulling trapmonument Willem Brakman, 9 oktober 2015, o.a.met Inleiding Arjan Peters:


Klik HIER, om verder te kijken
(Kies voor 'open in new frame)

Omsk, Tomsk, Irkoets


Wim Noordhoek: "Mijn vriend Willem Brakman stierf in 2008. Vanmiddag komt zijn biograaf Nico Keuning langs om de laatste map brieven van hem op te halen. De biografie verschijn rond de jaarwisseling. Waarom konden wij het zo goed vinden. Willem en ik schreven elkaar veel. "


Klik om verder te lezen

Vaste boekenprijs; Willem Brakman/Frans Thomese in discussie met economen - een verslag


"Bij het stellen van de vraag of economen cultuurbarbaren zijn kan men zich tegelijk afvragen hoe het dan gesteld is met de visie van wetenschappers uit een willekeurige andere discipline. Bij economen ligt de vraag echter wat meer voor de hand, omdat deze zich expliciet bezig houden met problemen van waarde en prijs."

BoekenWeek; Willem Brakman over DuindorpWillem Brakman verteld over Duindorp

Klik om verder te kijken (KLIK op 'open in new window')

BoekenWeek; De 100 beste boeken die u nooit heeft gelezen" Vincent Schmitz: Het is alweer tien jaar geleden dat Willem Brakman stierf, de tot zijn dood uiterst productieve schrijver van een uniek oeuvre, waarin hij zowel volstrekt eigen variaties op beroemde romans van Kafka en Flaubert presenteerde als tot mythische proporties opgeblazen jeugdherinneringen.
Zijn werk is een genot voor literaire puzzelaars, liefhebbers van ondoorgrondelijke en alle kanten uit meanderende dialogen en studenten Nederlandse letterkunde op zoek naar een scriptieonderwerp. Zelf studeerde ik in 1999 af op Brakmans door de Jack the Ripper-moorden geïnspireerde novelle Heer op kamer (1988), nadat ik in colleges over postmoderne literatuur had kennisgemaakt met zijn werk. "

Klik om verder te lezen

Bestel Kind in de buurt als e-book:
om verder te lezen

Week van het korte verhaal


" Om het terrasje hing de lichte onbeschoftheid van een goed lopende, zonnige vakantiemiddag niet al te ver buiten het topseizoen."
Uit: Vijf, 1977, Boekhandel Nieuwscentrum Michon, Enschede

't Is vol van schatten hierOntwerp door Willem Brakman voor een verhaal dat ‘De aanwezige’ zou moeten gaan heten, ter becommentariëring verzonden aan Nol Gregoor.

Klik HIER om verder te lezen

De school als bron van onvergetelijke literatuur


De school als decor van leraren en leerlingen was en blijft een rijke bron van onvergetelijke literatuur, schrijft gastcolumnist Nico Keuning in De Volkskrant, 6 januari 2019.

Klik HIER voor meer informatie

Duindorp: VliegvuurUit: Trouw: 2-1-2019, door Wim Boevink


View My Stats

xhtml 1.0 | contact | disclaimer | copyright